Du bestemmer over dine data!

I samarbejde med vores samarbejdspartnere har vi teknologier, som f.eks. Cookies til at indsamle oplysninger, som giver dig en bedre oplevelse.

Vi indsamler forskellige oplysninger om dig til f.eks.:
1. Funktionalitet.
2. Statistik.
3. Markedsføring.

Desto mere viden vi får om dig desto bedre oplevelse kan vi give dig og de er selvfølgelig i sikre hænder hos os.

Du kan læse mere her
Persondatapolitik
1. Generelle bestemmelser
1.1 Denne politik, der omhandler vores behandling af personoplysninger, herefter kaldet ”Persondatapolitik” beskriver, hvordan Nordic Electronics ApS indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Denne persondatapolitik gælder kun for privatkunder.

1.3 Persondatapolitikken finder dog anvendelse for erhvervskunder i det omfang, vi i den forbindelse behandler personoplysninger.

1.4 Denne persondatapolitik gælder for alle personoplysninger, du afgiver til os, eller som vi indsamler via vores hjemmeside, www.nordicelectronics.dk, herefter kaldet ”hjemmesiden”.

1.5 Nordic Electronics ApS er dataansvarlig for de personoplysninger, vi indsamler om dig. Al henvendelse til os skal ske igennem de supplerede kontaktoplysninger under pkt. 8.

2. Indsamling af personoplysninger
2.1 Hvilke personoplysninger indsamler vi?
2.1.1 Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, såsom hvilken browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, hvilke varer du klikker på, IP-adresse og informationer om din computer.
2.1.2 Når du køber et produkt på vores hjemmeside, registrerer vi derudover følgende personoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, IP-adresse samt oplysninger om, hvilke produkter du køber og eventuelt returnerer.
2.1.3 Når du tilmelder dig vores nyhedsmail registrerer vi følgende personoplysninger: E-mail og navn, samt hvad du klikker på i vores mails.

2.2 Hvilke formål tjener personoplysningerne?
2.2.1 Personoplysningerne under pkt. 2.1.1 benytter vi til at forbedre købsoplevelsen og hjemmesiden, til at optimere konvertering og til at foretage målrettet markedsføring.
2.2.2 Personoplysninger under pkt. 2.1.2 benytter vi til at kunne levere købte produkter til dig, for at kunne opfylde vores reklamationsforpligtelser og for at kunne opfylde vores bogføringsmæssige forpligtelser.
2.2.3 Personoplysninger under pkt. 2.1.3 benytter vi til at kunne sende relevant indhold ud til dig via. mail og målrettet markedsføring.

2.3 Hvad er grundlaget for behandlingen?
2.3.1 Indsamlingen af personoplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.1, er nødvendig for at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden, samt for at vi kan tilbyde dig relevante tilbud.
2.3.2 Indsamlingen af personoplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.2, er nødvendig for at vi kan opfylde den med dig indgåede købskontrakt. IP-adresser indsamler vi for at kunne forhindre svig.
2.3.3 Indsamlingen af personoplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.3, er nødvendig for at vi kan opfylde dit ønske om at modtage relevante e-mails fra os med nyheder, tilbud, konkurrencer, tips og tricks mm.

2.4 Hvor lagres dine personoplysninger?
2.4.1 Personoplysninger videregives til tredjemand. Visse af disse tredjemænd er databehandlere, som opbevarer og behandler personoplysninger på Nordic Electronics ApS vegne i henhold til denne datapolitik og i henhold til de databehandleraftaler, der er indgået med respektive databehandlere. Alle persondata opbevares og behandles i henhold til den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

2.5 Hvordan indsamles dine personoplysninger?
2.5.1 Personoplysninger indsamles primært ved oprettelse af kundekonti og gennemførelse af køb.
2.5.2 Derudover indsamles personoplysninger på hjemmesiden, blandt andet ved hjælp af cookies, se pkt. 7 herom i denne persondatapolitik.
2.5.3 Personoplysninger til e-mail markedsføring indsamles via. tilmelding på hjemmesiden eller annoncer på Google, Facebook mm.
2.5.4 Nordic Electronics ApS modtager ikke personoplysninger om dig fra andre virksomheder i andre tilfælde, end hvor dette følger af dataportabilitet på din opfordring.

3. Brug af databehandlere og dataansvarlige
3.1 Vi benytter os af eksterne virksomheder til blandt andet at assistere den tekniske drift af hjemmesiden samt til udførelse af målrettet markedsføring, herunder retargeting, bedømmelse af købsforløb og forbedringer af hjemmesiden. Visse af disse eksterne virksomheder er selvstændige dataansvarlige for de data, der bliver videregivet hertil. Grundlaget for denne videregivelse er en interesseafvejning af hhv. Nordic Electronics ApS interesser og brugerens interesser. Dette indebærer, at persondata ikke videregives, hvis kundens interesser overstiger Nordic Electronics ApS. Derudover har Nordic Electronics ApS indgået aftaler om videregivelse af data til eksterne virksomheder med det formål at opfylde kontrakten. Det kunne eksempelvis være GLS i forhold til levering.

3.2 Andre af disse eksterne virksomheder er databehandlere underlagt vores instruks. De behandler data på vegne af os og Nordic Electronics ApS er derfor ansvarlige for, at databehandlerne ikke anvender data, som de får fra os til andet end opfyldelse af den med os indgåede aftale. Alle vores databehandlere har indgået skriftlige databehandleraftaler med os, hvori der er fastsat retningslinjer for, hvad de må og ikke må benytte de overførte data til.

3.3 Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. 

3.4 Med henblik på at forbedre købsprocessen benyttes den oplyste e-mailadresse til udsendelse af en separat e-mail med en opfordring om at anmelde Nordic Electronics ApS og det anvendte fragtfirmas købs- og leveringsydelse.

4. Dine rettigheder
4.1 Vi ønsker i videst muligt omfang at skabe åbenhed omkring vores behandling af dine personoplysninger, og i den forbindelse skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Dokumentation
4.2.1 Som led i vores bestræbelser på at højne det generelle datasikkerhedsniveau kræver vi dokumentation, førend vi behandler en henvendelse, hvori du gør brug af de i pkt. 4.3-4.9 nævnte rettigheder.
4.2.2 Ved henvendelse til Nordic Electronics ApS om sletning af persondata skal du igennem en identifikationsproces, før personoplysningerne slettes.
4.2.3 Vedrører henvendelsen de andre rettigheder som nævnt nedenfor, vil det være tilstrækkeligt, om der sendes en anmodning fra den registrerede e-mailadresse. Henvendelsen bør sendes på e-mail til kontakt@nordicelectronics.dk. Såfremt den oprindeligt tilknyttede e-mailadresse ikke længere er i behold, henvises til dokumentationskravet i pkt. 4.2.2.


4.3 Indsigtsretten
4.3.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål behandlingen tjener samt hvilke databehandlere, vi i forbindelse med behandlingen benytter.
4.3.2 Denne ret kan udøves ved at generere en automatisk rapport. Dette gøres ved at kontakte Nordic Electronics ApS, som vil sende en mail med dine personlige oplysninger til dig.

4.4 Retten til berigtigelse
4.4.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
4.4.2 Vedrørende dokumentation henvises til pkt. 4.2.

4.5 Retten til sletning
4.5.1 I visse tilfælde har du ret til at få dine personoplysninger slettet af os. I det omfang dine oplysninger er nødvendige, eksempelvis for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Det samme gælder, hvis oplysningerne skal bruges til at gøre et retskrav gældende eller forsvare mod et sådant.
4.5.2 Hvis du ønsker at udøve din ret til sletning, bedes du sende en mail til kontakt@nordicelectronics.dk, hvori du oplyser dit kundenummer. Hvis det er påkrævet, kan vi på bede dig om at sende supplerende oplysninger eller dokumentation. Vedrørende dokumentation henvises til pkt. 4.2.
4.5.3 Vedrørende automatisk sletning se pkt. 5.

4.6 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
4.6.1 I visse tilfælde har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, eksempelvis hvis du mener, de oplysninger vi behandler om dig ikke er korrekte.

4.7 Retten til dataportabilitet
4.7.1 Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, når vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse med, at du køber et produkt af os.
4.7.2 Vedrørende dokumentation henvises til pkt. 4.2.

4.8 Retten til indsigelse
4.8.1 Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på hjemmesiden og opbygningen heraf, hvis du har særlige grunde hertil.
4.8.2 Såfremt vi ikke kan påvise lovlige grunde til at fortsætte behandlingen, er vi ikke længere berettigede til at behandle dine personoplysninger.
4.8.3 Vedrørende dokumentation henvises til pkt. 4.2.

4.9 Retten til at tilbagekalde samtykke

4.9.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev.
4.9.2 Vedrørende dokumentation henvises til pkt. 4.2.

4.10 Retten til at klage
4.10.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby over vores behandling af dine personoplysninger.

5. Sletning af persondata
5.1 Personoplysninger, som vi registrerer om dig igennem vores hjemmeside, opbevares som udgangspunkt i 5 år, såfremt der ikke er aktivitet på kontoen. Ved aktivitet menes, at der bliver foretaget et køb, ændret oplysninger eller logget ind. Kundekonto bliver således udelukkende slettet, såfremt kontoen har været inaktiv i 5 år.

5.2 Alle fakturaer opbevares i 5 år fra udgangen af regnskabsåret i overensstemmelse med bogføringsloven. Efter 5 år anonymiseres alle fakturaer.

5.3 Alle købsoplysninger slettes automatisk efter 5 år.

5.4 Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig nyhedsbreve, slettes, hvis du tilbagekalder dit samtykke, jf. pkt. 4.8.

5a. Underretningsmails
5a.1. Ved tilmelding til Nordic Electronics ApS ”Modtag notifikation”- service indsamler og opbevarer vi alene kundens e-mailadresse. Formålet med behandlingen er, at vi kan sende en underretning umiddelbart inden, produktet frigives til salg på vores hjemmeside.
5a.2. Grundlaget for databehandlingen er samtykke, hvilket gives i forbindelse med tilmeldingen. Dette kan tilbagekaldes ved at kunden sender en e-mail til kontakt@nordicelectronics.dk, hvori kunden bedes oplyse os om sit ønske.
5a.3. Opbevaringen varer indtil kunden har modtaget underretningsbeskeden, hvorefter personoplysningerne slettes automatisk.
5a.4. Eventuelle andre af kundens personoplysninger behandles af Nordic Electronics ApS øvrige persondatapolitik og dermed uafhængigt af nærværende afsnit.

6. Datasikkerhed
6.1 Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 I forbindelse med implementeringen af de organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger har vi fastsat retningslinjer for, hvilke medarbejdere der har adgang til dine data, således at kun de medarbejdere, der nødvendigvis må tilgå dine data, har adgang til disse.

7. Cookies
7.1 Nordic Electronics ApS benytter sig på hjemmesiden www.nordicelectronics.dk af første- og tredjepartscookies til at forbedre brugeroplevelsen samt personalisering af indhold og annoncer. Denne information deles med tredjepart, eksempelvis Google og Facebook, og cookies anvendes til anonym sporing på tværs af hjemmesider. Ved brugen af vores site godkender du brugen af de cookies, der er nødvendige for at sitet kan fungere.

7.2 En cookie er en lille datafil, der giver mulighed for at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger på din computer fra den hjemmeside, du besøger. Cookies bruges af langt de fleste hjemmesider i dag. Cookies er med til at sikre, at hjemmesidens funktioner fungerer, som de skal, og de bruges til at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der lagres ikke nogen personlige informationer i vores cookies, og de kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer.

7.3 Såfremt du ikke ønsker at tillade cookies, findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside en guide til, hvordan dette kan gøres. Fremgangsmåden er forskellig, alt efter hvilken browser man benytter.

8. Kontaktoplysninger
8.1 Nordic Electronics ApS er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.

8.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du kontakte:
Nordic Electronics ApS
Skolegade 76
7400 Herning
Danmark
E-mail: kontakt@nordicelectronics.dk

9. Ændringer i persondatapolitikken
9.1 Vi er til enhver tid berettigede til at foretage ændringer i denne persondatapolitik. Det vil altid fremgå i punkt 10, hvornår persondatapolitikken senest er opdateret.

9.2 Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af hjemmesiden.

10. Versioner
10.1 Denne persondatapolitik er senest opdateret oktober 2022.